Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2015

tangerine
5146 d95d 500
Reposted frombeinthe beinthe viamillys millys
tangerine

Zbyt ona piękna,
zbyt mądra zarazem,
zbyt mądrze piękna,

stąd is­tnym jest głazem.

— Szekspir
8543 e125

tranarchistbitch:

Very suspicious of people stealing his tail

Reposted fromekelias ekelias viastraycat straycat
tangerine
8702 094f 500
Reposted fromcachalot cachalot viaBediko Bediko
tangerine
Zima we Wrocławiu 1947/48. Kościół NMP na Piasku. 
Reposted fromciarka ciarka viaflauschfisch flauschfisch
tangerine
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle viaNoCinderella NoCinderella
tangerine
7108 b1df
Reposted fromClary Clary viaGirlFromTheBox GirlFromTheBox
tangerine
3786 393b
Reposted fromscorpix scorpix viakurdebele kurdebele
tangerine
Reposted fromvolldost volldost viapandziula pandziula
5940 d8a8
Reposted fromtjak tjak viamatuss matuss
tangerine
2732 b259 500
Reposted fromnimble nimble viamatuss matuss
tangerine
0501 2234
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamatuss matuss
4239 efa9 500
Reposted fromnoonie noonie viamatuss matuss
tangerine
2550 5758 500
Reposted fromjossie jossie viamatuss matuss
1428 0c4d
Reposted fromerial erial viamatuss matuss
tangerine
0514 d817
Reposted fromslodziak slodziak viamatuss matuss
tangerine
6984 d9ef 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamatuss matuss
tangerine

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
8928 337c 500

girlslug:

This is it. This is the only tweet I care about.

Reposted fromconfusedeitherway confusedeitherway viamatuss matuss
tangerine
0305 4603
Reposted fromshadrane shadrane viamatuss matuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl